Meerdere keren per jaar verricht Graham CCC kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder haar primaire doelgroepen:
vermogende particulieren en financieel adviseurs.

De uitkomsten van de onderzoeken stellen Graham CCC beter in staat om pro-actief en met inhoudelijk relevante proposities in te spelen op ontwikkelingen en trends die zich binnen de doelgroepen – of interessante sub-segmenten – voltrekken.

Onder voorwaarden worden de resultaten van de onderzoeken ook beschikbaar gesteld aan de partners van Graham CCC. Bovendien voert Graham CCC specifieke onderzoeken uit in opdracht van haar partners.